Hoe beïnvloeden leidinggevenden het welzijnsniveau van de hele organisatie? [PODCAST]

22 augustus 2022
podcast

#1 Elke organisatie moet een ‘caring employer’ worden

Alvorens we overgaan tot de rol van people managers, is de visie van de organisatie in haar geheel de absolute prioriteit. Volgens Naima en Rémy moet die zich opstellen als ‘caring employer’. “Het welbevinden op het werk heeft een enorme impact op de individuele prestaties van werknemers”, stelt Naima. “Een concrete strategie rond welzijn op het werk is onmisbaar geworden. Dat begint meestal met een diepgaande analyse.

Afterwork drinks en teambuilding activiteiten houden de teamgeest erin, maar zijn volgens het tweetal niet voldoende. “Het is belangrijk dat je een omvattend beeld krijgt van de échte uitdagingen in jouw organisatie”, verduidelijkt Rémy. “Momenteel voelt 1 op 5 werknemers zich niet goed op het werk. Ervaart de werknemer dat de werkgever niet ‘caring’ is, dan verslechtert deze trend naar bijna 1 op 2 ongelukkige werknemers. Het verband tussen welbevinden op het werk en ziekteverzuim is onweerlegbaar, dus doe je er maar beter alles aan om zo’n ‘caring employer’ te worden. Bedrijven die niet in actie schieten, merken dat hun personeelsverloop en werkgeversimago eronder lijdt.”

#2 Leidinggevenden bepalen in grote mate de werknemerstevredenheid

Waarom er dan precies wordt ingezoomd op people managers? Daar hoeft Naima niet lang over na te denken. “People managers dragen veel petjes: ze zijn coach, psycholoog, rapporteren aan het management enzovoort. Ook bij hen beïnvloedt het welzijn de prestaties, en zo ook het welbevinden en de productiviteit van hun medewerkers. De juiste ondersteuning is dus meer dan belangrijk.”

Dat statement komt niet uit het niets. Onderzoek heeft aangetoond dat de tevredenheid over de  manager tot voornaamste voorwaarden behoort voor een goed werknemerswelzijn. Dit criterium komt zelfs vóór autonomie en de werk—privébalans. “De people manager fungeert als de spilfiguur van de organisatie”, vervolgt Rémy. “Ook op niveau van primaire (werknemers behoeden voor welzijnsrisico’s) en secundaire preventie (personeel helpen dat al klachten vertoont op individueel niveau ) vervult hij of zij een sleutelrol. Wat betreft dat primaire, moet zo’n people manager vooral menselijk en benaderbaar zijn. Zo voelen werknemers zich comfortabel genoeg om problemen aan te kaarten en feedback te geven. Kijken we naar het secundaire, dan hebben we het over de directe lijn die een people manager heeft met het team. Het snel capteren en adequaat aanpakken van stresssymptomen bij teamleden kan een oplossing bieden zodat de situatie niet escaleert.”

#3 Leidinggevenden hebben de juiste ondersteuning nodig

Er wordt dus heel wat verlangd van de leidinggevenden of people managers in een organisatie. Maar de vraag is wel wie er klaarstaat voor hén. Vergelijk het met het zuurstofmasker in een vliegtuig: dat zet je eerst zelf op, want pas dan kun je hulp verlenen aan anderen. Om die reden hebben AG en Waldon een gloednieuw pilootproject ontwikkeld dat ondersteuning en handvatten aanreikt aan alle leidinggevenden. .

“Het programma High Energy Habits for Leaders (HEHFL) zorgt voor zowel training, ondersteuning als coaching”, licht Naima toe. “HEHFL helpt leidinggevenden 24 weken lang met het creëren van duurzame energiegewoonten. Vanuit een holistisch perspectief krijgen ze verschillende opdrachten voorgeschoteld. We weten nu eenmaal dat een hoog energieniveau dé voorwaarde is voor sterke prestaties, een positieve teamgeest en een hoge motivatie. Letterlijk iedereen in de organisatie wint.”

Ontdek meer over het programma

“De eerste resultaten waren uiterst positief, dus gaan we dit pilootproject herhalen en uitbreiden”, vult Rémy aan. “Dankzij My Health Partner, de digitale pijler en centrale oplossing van ons welzijnsaanbod, kunnen we heel persoonlijke benadering hanteren. We maken daarbij onder andere gebruik van gamification elementen. Dat komt de deelnemende leidinggevenden enkel ten goede.  We stellen trouwens vast dat meer organisaties zich bewust worden van het belang van zorg dragen voor hun people managers. Daar plukt de hele organisatie de vruchten van. Nu is het moment aangebroken om aan de slag te gaan.”

 

Meer weten over hoe je jouw leidinggevenden de nodige steun kunt bieden? Beluister hier de volledige podcast (enkel beschikbaar in Frans)!

Hou me op de hoogte