Het belang van people managers op de werkvloer [PODCAST]

De case van Zorg Vilvoorde
13 juni 2023
Lode & Marleen

#1 Wellbeing is de basis voor een florerende werkplek

Zowel Lode als Marleen zijn het erover eens dat wellbeing aan de basis ligt van een productieve en gezonde werkomgeving. Het is méér dan zomaar een modewoord. Wellbeing of welzijn blijft natuurlijk een breed begrip dat een ruime lading dekt. Een holistische benadering is daarom een essentieel vertrekpunt stelt Marleen. “Bij Waldon kijken we naar wellbeing op twee manieren. Enerzijds op beleidsniveau, anderzijds op het niveau van de medewerkers zelf. Dat verloopt allemaal op een holistische en evidence based manier, waarbij er zowel aandacht is voor fysieke én mentale gezondheid van zowel leidinggevenden als medewerkers.”   

Ook bij Zorg Vilvoorde is wellbeing een cruciaal onderdeel van het beleid, zeker bij leidinggevenden. “In de zorg draait het om wellbeing. Zowel voor onze medewerkers, onze leidinggevenden als onze klanten.” zegt Lode. “Mensen die bij ons terechtkomen, hebben een bepaalde nood of behoefte. Met Zorg Vilvoorde proberen we die op te lossen. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers dat zo goed mogelijk kunnen doen, moeten onze leidinggevenden een blik werpen op de persoon achter de medewerker. Onze directie moet bijgevolg kijken naar de persoon achter de leidinggevende. Daarom vinden ook wij een holistische benadering enorm belangrijk en zo zijn we terechtgekomen bij het High-Energy-Habits-for-Leaders-programma van Waldon.”  

"Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo goed mogelijk kunnen werken, moeten onze leidinggevenden een blik werpen op de persoon achter de medewerker. Onze directie moet bijgevolg kijken naar de persoon achter de leidinggevende."

#2 Laat leidinggevenden hun energiegevers in kaart brengen

Leidinggevenden vormen dé schakel tussen directie, (top)management en medewerkers. Dag in dag uit moeten ze sociale, emotionele én operationele taken vervullen die zowel van boven- als onderaf worden aangestuurd. Omdat ze constant vanuit verschillende hoeken bevraagd worden, is het belangrijk dat zij zichzelf niet wegcijferen. Vooraleer ze anderen kunnen helpen of aansturen, moeten ze immers weten waar ze zelf energie uithalen.  

Marleen gebruikt hiervoor graag de metafoor van het zuurstofmasker. “In het vliegtuig vragen ze je bij het wegvallen van zuurstof ook om eerst zélf je zuurstofmasker op te zetten. Pas daarna kan je een ander helpen, zonder jezelf in gevaar te brengen. Bij leiding geven is het net zo. Het High-Energy-Habits-for-Leaders-traject waar we met Zorg Vilvoorde mee aan de slag zijn, is dan ook specifiek bedoeld voor de mensen achter de leidinggevenden. We bieden hen handvatten aan in functie van hun welzijn, niet zozeer in functie van hun rol.” Net dat laatste is een grote troef van het High-Energy-Habits-for-Leaders-programma en zorgt voor een onderscheid met de vele andere people-management-opleidingen. 

Ontdek meer over het boosten van het welzijn van je medewerkers!

#3 Je medewerkers en leidinggevenden beter leren kennen heeft zijn voordelen

Een wellbeingtraject uitrollen zorgt ervoor dat je zowel medewerkers als leidinggevenden beter leert kennen. Dat heeft zo z’n voordelen, vindt Lode. “Ik denk dat het altijd een voordeel is als je je medewerkers en leidinggevenden beter leert kennen. Je kunt hun gedrag en hun voorstellen daardoor vaak veel beter plaatsen. Daarnaast creëer je door middel van dit soort initiatieven ook een omgeving van vertrouwen waardoor mensen sneller durven aangeven hoe ze zich voelen, wat bevorderlijk is voor de werkdynamiek.”  

Toch schrikt het sommige leidinggevenden nog vaak af om hun werknemers beter te leren kennen, uit angst om zo de controle sneller te verliezen of té mild te zijn. Toch kan je die gedachte gerust met een korreltje zout nemen, vindt Marleen. “Het is niet omdat je mensen heel goed kent en apprecieert dat je niet meer krachtdadig kunt optreden als het nodig is. Ik vergelijk het soms ook met de relatie tussen een ouder en een kind. Als ouder voel je ook heel veel liefde voor je kind, maar dat wil niet zeggen dat je er nooit boos op kan zijn.”  

Hou me op de hoogte