Ondersteuning voor medewerkers

Ondersteuning voor medewerkers: workshop

Het welzijn van je werknemers: gedeelde inzet, gehele voldoening

Bedrijven die het welzijn van hun werknemers op één zetten, plukken daar al de vruchten van. Een hogere productiviteit, maar ook een lager ziekteverzuim. Meer loyaliteit en zelfs meer bedrijfswinst. Allemaal meetbare voordelen. Dat investeren in employee wellbeing loont, is dus duidelijk. Maar hoe oogst je als organisatie duurzaam succes?

Waldon bekijkt welzijn op de werkvloer door een wetenschappelijke, maar optimistische bril. Van nudging tot beloningsgerichte bekrachtiging: voor effectieve gedragsverandering hanteren we de principes van positieve psychologie. Deze evidence-based practices vormen de wortels van onze toegankelijke trajecten.

De Waldon-methode: boost het welzijn van je werknemers

Gedreven door elke medewerker

Employee wellbeing is iets universeels — ongeacht werkstatuut en -regime of type bedrijf. Tegelijk heeft iedere medewerker specifieke behoeften. Laat je die in vervulling gaan, dan creëer je écht het gewenste draagvlak voor je welzijnsinitiatieven.

Data schetst het welzijnslandschap voor de hele organisatie. Maar met een persoonsgericht aanbod kleur je de uitvoering succesvol in. Daarom passen we bij Waldon stepped care toe. Met deze methode krijgt iedere medewerker een gepersonaliseerd aanbod. Van voorlichting tot groepslessen en individuele begeleiding. Mensen stel je enkel centraal met maatwerk. 

gedreven door elke medewerker
Gedragen door alle teams

Wat maakt een sterk team? De juiste samenstelling, veerkracht en vooral: hun managers. Medewerkerstevredenheid floreert onder de vleugels van sterke leidinggevenden. Niet alleen wij zien dat: onderzoek bewees al het onlosmakelijk verband tussen leiderschap en werknemerswelzijn.

Waldon maakt van managers een hefboom voor gemotiveerde medewerkers. Een gezonde energiebalans vormt hier de kern. We zorgen ervoor dat ze gesterkt zijn op vlak van zowel fysiek, emotioneel, sociaal als mentaal welzijn. Daarnaast versterken onze groepstrajecten ook de onderlinge cohesie en communicatie. 

Sfeerbeeld wellbeing lab
Gesterkt door de hele organisatie

Bij Waldon krijg je dus meer dan gewoon een klankbord. Als trouwe metgezel behartigen we individuele, maar ook collectieve belangen. Pas door deze gecombineerde inspanning, wordt de diepgang van onze initiatieven duidelijk. Daarom krijgt iedereen trapsgewijs de nodige handvatten, mét aandacht voor de algemene welzijnsvisie. 

Op niveau van de organisatie investeren we in bewustmaking. Met keynotes, workshops en andere trajecten zorgen we ervoor dat welzijn op het werk meer is dan losse tonen. Klinkt dat niet als muziek in de oren?
 

Groep medewerkers

Benieuwd naar onze andere oplossingen?

Marleen

Hou me op de hoogte