Waarom is welzijn meer dan een wettelijke verplichting?

23 februari 2021
Happy group

Welzijnswet: wie vervult welke rol?

Sinds 4 augustus 1996 is de welzijnswet van kracht. Die schept een kader voor werkgevers, over de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Waar deze wet de eerste twintig jaar vooral draaide rond de algemene veiligheid en gezondheid op het werk, werd ze op 28 februari 2014 uitgebreid. Vandaag omvat de wet naast de bescherming van de gezondheid, hygiëne, ergonomie en netjes uitziende werkplekken, ook de preventie van psychosociale risico’s.

Ja, de regelgeving dekt een hele lading. Hoe je die als werkgever kunt handhaven? Elk bedrijf, met minstens 1 werknemer, moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Een of meerdere medewerkers kan je dan aanstellen als preventieadviseur(s). Die moet(en) regelmatig collectieve risicoanalyses uitvoeren, potentiële bedreigingen en mogelijke psychosociale belasting in kaart brengen. Ook administratieve taken behoren tot de rol. Denk maar aan het opstellen van maand- en jaarverslagen. Specifieke taken omvatten tot slot het opstellen van EHBO- en interne noodprocedures. Telt je bedrijf minder dan 20 werknemers? Dan mag je jezelf aanduiden als adviseur.

Gelukkig sta je er als werkgever niet helemaal alleen voor. Meer nog, je bent verplicht je te laten bijstaan door een ‘Externe Dienst voor Preventie & Bescherming’. Die bestaat uit een of meerdere adviseurs, die zich toespitsen op vier aparte domeinen.

  • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor de algemene gezondheid
  • De preventieadviseur voor psychosociale aspecten voor psychosociaal welzijn.
  • De preventieadviseur ergonomie voor de creatie van de meest geschikte arbeidsomstandigheden.
  • De preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne voor de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken.

 

Belangrijk: één adviseur kan meerdere van die domeinen combineren, maar niet allemaal.

Wettelijke vereisten VS. holistisch beleid

Voldoen aan wettelijke vereisten is één ding, maar een kwalitatief welzijnsbeleid is nog iets anders. Op dat vlak staan veel bedrijven nog voor een raadsel: hoe maken ze er werk van? Met positieve effecten op korte en lange termijn? In deze onzekere tijden is dit belangrijker dan ooit: kijk maar naar de stijgende burn-outcijfers, en de mentale gevolgen van de coronacrisis nu de bedrijfswereld zich stilaan aan de nieuwe toestand probeert aan te passen.

Scannen & beoordelen – implementeren – activeren & promoten

Dankzij haar welzijnsoplossing My Health Partner, ondersteunt Waldon bedrijven in de definitie en uitvoering van een holistische visie. Mét aandacht voor zowel mentale, sociale als fysieke aspecten. Meer concreet beginnen we met de behoeften van jouw werknemers in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door een psychosociale risico-analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, die de noden van de medewerkers alsook hun percepties van het huidige welzijnsbeleid zal helpen identificeren.

Met de bevindingen gaan we een wellbeing visie en een actieplan definiëren, om alle bovenvermelde aspecten aan te pakken binnen je organisatie. Deze holistische aanpak is dé basis voor een duurzaam welzijnsbeleid!

Eens de visie en het plan er zijn, is het tijd voor concrete acties. Jouw toegewijde Wellbeing Manager helpt je de middelen te kiezen op My Health Partner die het meest geschikt zijn voor jouw specifieke organisatie. Elk van deze instrumenten heeft een wetenschappelijk onderbouw en stelt interactiviteit centraal, aangezien participatie en betrokkenheid van personeelsleden vaak een grote uitdaging is voor werkgevers.

Omdat al jouw welzijnsinitiatieven onder één dak verzameld zijn, wordt het veel gemakkelijker om er op een gestructureerde manier over te communiceren naar jouw werknemers. Deze cruciale – en toch vaak over het hoofd geziene – stap in het hele proces, is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat al jouw inspanningen niet voor niets zijn geweest.

 

Wilt je meer weten over het wettelijke kader en/of hoe een holistisch welzijnsbeleid te ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact op!

Hou me op de hoogte