Hoe pas je hybride werken op een gezonde en duurzame manier toe in jouw organisatie?

19 augustus 2021
Work life balance

Geen copy paste van kantoorwerk, wel een echt beleid

Hybride werken, ook wel het ‘nieuwe werken’ genoemd,  wordt hoe langer hoe meer de norm in het bedrijfsleven. Eenvoudigweg gaat het om de manier waarop het werk georganiseerd wordt: steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk, meer focus op de output dan de input, en digitale tools als middel om dit te kunnen bolwerken. Om dit mogelijk te maken, doe je als organisatie een beroep op drie hefbomen: bricks, bytes en behaviour (bakstenen, bytes en gedrag). Het kantoor fungeert daarbij als sociaal bindmiddel (bricks) en de technologie zorgt voor meer mogelijkheden (bytes). Maar minstens zo belangrijk is de menselijke factor, waarmee we het gedrag en de gewoonten bedoelen die nodig zijn om van hybride werken een succes te maken (behaviour).

Nu, die eerste twee zitten meestal goed. Maar als organisatie moet je minstens zoveel aandacht besteden aan het gedrag. Dat is bepalend voor het sociaal, fysiek en mentaal welzijn van iedere werknemer. Wat op zijn beurt het succes van jouw bedrijf aanzienlijk kan beïnvloeden. Vergis je niet, de hybride manier van werken is geen combinatie van het kantoor- en thuiswerk dat je al gewend bent. Het vraagt om een duidelijke omkadering. Een echt beleid rond hybride werken dringt zich dan ook op.

 

De vijf pijlers van hybride werken

Maar welke zijn nu juist de pijlers van zo’n beleid? Allereerst denk je als organisatie best na in welke mate je de werkprocessen al dan niet gelijktijdig laat lopen. Het gros van de bedrijven werkt bijvoorbeeld synchroon, waarbij quasi alle collega’s op dezelfde uren aan het werk zijn. De asynchrone werkwijze vloeit voort uit de erkenning dat ieder een ander werkritme heeft. Bij dit stelsel kiezen medewerkers zelf wanneer ze e-mails of chatberichten beantwoorden, en wordt er overlegd binnen afgesproken tijdsblokken.  Het grote voordeel? Iedereen krijgt écht de kans om een goede werk-privébalans te vinden, met een positieve impact op prestaties.

Een tweede pijler draait rond verbindend communiceren. Een gezonde, hybride manier van werken vraagt om eerlijke communicatie tussen alle teamleden. Wees jezelf, want dat duurt het langst. Door oprecht te luisteren naar wat er leeft bij anderen, kun je bijvoorbeeld nieuwe oplossingen bedenken om gezamenlijke uitdagingen te overwinnen. Resultaat: de samenwerking verloopt vlotter!

Gefocust thuiswerken is een derde facet. Tijdens de coronacrisis werden veel bedrijven gedwongen om hun werkwijze op kantoor één op één te kopiëren naar de thuisomgeving. Die laatste betreft een compleet andere context, waar de grens met het privéleven niet altijd zo makkelijk te bewaren is. Daarom is het cruciaal dat iedereen binnen het bedrijf de manier van werken kan aanpassen aan de manier waarop zijn of haar brein en omgeving functioneert. Dat heeft onder meer als voordeel dat medewerkers ononderbroken kunnen werken zonder te worden afgeleid. Wie hiermee geen rekening houdt, riskeert een verminderde productiviteit en zelfs psychische klachten.

De vierde pijler is gericht op de toekomst van het werk van ieder individu. Het eeuwenoude cliché klopt: de ingesteldheid van jouw medewerkers beïnvloeden de slaagkansen van al hun doelen en ambities. Als zij in staat zijn om hun brein te kneden en meer mogelijkheden dan moeilijkheden te zien, dan wordt hybride werken een katalysator voor het uitbreiden van de competenties. Doordat we meer dan ooit een beroep doen op technologie, nodigt deze manier van werken uit om de digitale vaardigheden aan te scherpen.

De vier bovenstaande elementen staan en vallen met de vijfde pijler: gezonde gewoonten. Als je erin slaagt om een aantal gebruiken in te bouwen op niveau van voeding, beweging en rust, dan zal je zien dat je automatisch beter gedijt bij de hybride manier van werken.

De juiste begeleiding door bewezen experten

Intussen is het duidelijk: hybride werken dekt een hele lading, waarbij je maar beter niet over één nacht ijs gaat.

"De eerste stap is een grondig besef van wat het inhoudt. In een tweede fase is het een kwestie van een transparant, omvattend beleid met duidelijke afspraken. Ten derde is het tot slot noodzakelijk om jouw medewerkers voldoende te ondersteunen in deze transitie."

Daarom hebben wij het Healthy Hybrid Habits programma in het leven geroepen! Dit traject bestaat uit vijf workshops, waarbij erkende coaches de dimensies van hybride werken stuk voor stuk belichten. Resultaat? Je ondersteunt jouw medewerkers voor meer productiviteit, focus, welzijn en echtheid.

Hou me op de hoogte