House rules Facebook

1) Wat vind je op deze pagina?

Op deze pagina vind je nuttige informatie, handige tips en projecten die door Waldon in heel België worden ondersteund, met een speciale focus op welzijn en preventie. 

Voor ons is het belangrijk om deze informatie met jou te delen op Facebook. Jouw feedback is dus altijd welkom: aarzel dus niet om te liken, te delen of te reageren.  

Waldon kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal op dit platform en op de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen. De informatie op dit platform is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Binnen de grenzen van de wet kan Waldon in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op dit platform. 

2) Good practices: enkele regels

Met het oog op een gebruiksvriendelijke en respectvolle ruimte voor gesprekken en het uitwisselen van ideeën, is het belangrijk dat iedereen de onderstaande gedragsregels in acht neemt: 

 • Bescherm je privacy: vermeld je persoonsgegevens of die van derden niet in het openbaar (naam, voornaam, telefoonnummer, adres, e-mail, …) 
 • Houd je aan de gebruiksregels van Facebook  
 • Blijf beleefd en publiceer geen:  
 • beledigende, mensonwaardige of pornografische berichten 
 • xenofobe, racistische of beledigende berichten in het algemeen 
 • informatie over een andere gebruiker verstrekt door een derde 
 • berichten die een groot aantal keer worden verspreid (spam) 
 • persoonlijke aanvallen tegen en/of leugenachtige berichten over Waldon, één van zijn medewerkers of een andere gebruiker 
 • berichten die copyrights schenden of gebruikmaken van een commercieel merk 
 • reclameberichten of links naar andere websites  
 • berichten die de werking van de technische operaties verstoren of die virussen bevatten of andere applicaties die de informaticasystemen zouden kunnen beschadigen.  

We moedigen het delen van onze publicaties op ons platform sterk aan, op voorwaarde dat de intellectuele eigendomsrechten van Waldon of van derden worden nageleefd. De informatie, publicaties en gegevens op dit platform zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Waldon of aan derden. De informatie die en het materiaal dat Waldon publiceert, mag enkel dienen voor je persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en uitsluitend op voorwaarde dat de verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten niet worden geschrapt. 

De commentaren die de bezoekers op dit platform publiceren, geven niet de mening van Waldon weer. Waldon is dan ook niet aansprakelijk voor de publicaties van de bezoekers op dit platform, noch voor de inhoud, noch wat betreft de veiligheid van de websites waarnaar wordt verwezen via een link op dit platform. Waldon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de bezochte websites via deze links of in het kader van contracten afgesloten op basis van de informatie in kwestie. 

3) Je privacy

 Om je privacy zo goed mogelijk te beschermen, vragen we je om: 

 • geen persoonlijke, financiële, contractuele of medische gegevens te bespreken op deze pagina  
 • de gebruiksvoorwaarden van Facebook te checken, alsook je eigen privacyparameters op Facebook.  

4) Verwerking van je persoonsgegevens op Facebook

Facebook is een product aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland (hierna 'Meta'). 

Als je gebruikmaakt van Facebook (bijvoorbeeld door informatie te publiceren en/of je persoonsgegevens mee te delen op dit platform of door louter een pagina op Facebook te bekijken), verzamelt Facebook je persoonsgegevens (bijvoorbeeld via cookies of gelijkaardige technologieën) en verwerkt het deze als verwerkingsverantwoordelijke. Als je gebruikmaakt van Facebook, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van Facebook (beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/terms/update) en de eventuele gevolgen.  

Waldon kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor de verwerking door Facebook van de persoonsgegevens die Facebook heeft verzameld via dit platform. Waldon is niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden van Facebook en je eigen privacyparameters op Facebook.  

In het ‘Gegevensbeleid’ van Facebook (beschikbaar op https://nl-be.facebook.com/full_data_use_policy?hc_location=ufi) vind je meer informatie over de manier waarop Facebook je persoonsgegevens verwerkt als je gebruikmaakt van Facebook.  

Daarin wordt onder meer uitgelegd dat Facebook je persoonsgegevens waarover het beschikt, gebruikt om: 

 • Facebook, Instagram, Messenger en andere Facebook-producten te kunnen aanbieden, ondersteunen en verbeteren; 
 • de functionaliteiten en de inhoud van Facebook, Instagram, Messenger en andere Facebook-producten te personaliseren (bv. jouw nieuwsoverzicht, het Instagram-overzicht, Instagram Stories en advertenties); 
 • aanbevelingen te doen (bv. groepen of evenementen waarin je mogelijk geïnteresseerd bent en onderwerpen die je mogelijks zou willen volgen); 
 • publiciteit, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud te selecteren en te personaliseren. 

Opmerking: Waldon doet een beroep op Facebook om het doelpubliek te selecteren van de publicaties van Waldon op zijn Facebookpagina op basis van leeftijd, plaats, interesses en andere criteria. Voor de selectie van zijn doelpubliek ontvangt en verwerkt Waldon geen persoonsgegevens. Niemand wordt dus identificeerbaar voor Waldon.  

5) Verwerking van je persoonsgegevens door Waldon

Als je je persoonsgegevens aan ons meedeelt via privéberichten op Facebook, aanvaard je dat ze worden verwerkt door Waldon, AG Beyond SA, Boulevard Emile Jacqmain 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0894.469.761, als verwerkingsverantwoordelijke.  

We gebruiken deze persoonsgegevens enkel om te antwoorden op je privéberichten, overeenkomstig de regelgeving inzake privacy en de Privacyverklaring van Waldon beschikbaar op dit platform en op de website www.waldon.be (klik op de knop ‘Privacy’ onderaan de webpagina). Na een termijn van maximaal 18 maanden verwijderen we deze persoonsgegevens.   

In de Privacyverklaring vind je meer informatie over de manier waarop Waldon je persoonsgegevens verwerkt en over je rechten in verband met je persoonsgegevens. Als je ons je persoonsgegevens meedeelt via dit platform, bevestig je dat je de Privacyverklaring hebt gelezen.  

Opmerking: Waldon gebruikt statistieken om het gedrag van de bezoekers van de Facebookpagina van Waldon te analyseren om zo de efficiëntie en de verspreiding van zijn publicaties op Facebook te meten zodat Waldon je nog interessantere inhoud kan voorstellen op deze pagina. Deze statistieken bevatten enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens en worden niet gebruikt door Waldon om een persoon te identificeren of te individualiseren. Waldon ontvangt bijvoorbeeld informatie over het aantal mensen of accounts dat zijn berichten heeft bekeken, erop heeft gereageerd of er een opmerking bij heeft geplaatst. Hij ontvangt ook verzamelde demografische en andere informatie op basis waarvan hij inzicht krijgt in de interactie met zijn Facebookpagina. Het is pas wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven aan Facebook dat deze statistieken het openbare profiel van deze gebruiker op Facebook bekendmaken aan Waldon.  

6) Hoe kun je ons contacteren?

 • Als u klant bent en informatie wenst over een product of contract, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Waldon via ons contactformulier op www.waldon.be.  
 • Als je vragen hebt over onze vacatures of stages, kun je via onze jobsite-sectie op www.waldon.be
 • Een vraag? Een project om met ons te delen? Suggesties? Stuur ons een e-mail op hello@waldon.be

 

Hou me op de hoogte