Data-driven wellbeing: 4 lessen geleerd uit onze trajecten

15 april 2024
data-driven wellbeing

Data-driven wellbeing houdt in dat welzijnsinitiatieven en -beleid gestuurd worden door inzichten uit data. Door relevante data te verzamelen en te analyseren, krijg je als organisatie een dieper inzicht in de welzijnsbehoeften van je medewerkers en kan je een effectiever beleid ontwikkelen. Aan de hand van meetbare KPI’s kan je de resultaten daarna correct evalueren en bijsturen. 

4 lessen geleerd tijdens trajecten met klanten

Bij Waldon zijn we ervan overtuigd dat investeren in een data-driven welzijnsbeleid een basisvoorwaarde is voor het succes van een organisatie. Tegelijk horen bij data-driven wellbeing ook enkele uitdagingen en valkuilen. Dit zijn de belangrijkste lessen die we de afgelopen vijf jaar hebben geleerd. 

1. Welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid

Onderzoek toont aan dat 20% van de werknemers te maken heeft met mentale gezondheidsproblemen. Een zorgwekkende 21% vreest voor een aanstaande burn-out, een percentage dat oploopt tot 46% wanneer werknemers voelen dat hun werkgever hen niet voldoende ondersteunt.  

Geen wonder dat 59% van de werknemers bereid is te vertrekken voor een job waar betere arbeidsomstandigheden worden geboden, zoals maatregelen om de work-life-balance te verbeteren, en welzijnsinitiatieven rond burn-out. 

Toch is dat maar één kant van het verhaal.  

Onderzoek leert dat 70% van de werknemers een overwegend zittende levensstijl heeft, met minder dan 150 minuten beweging per week. Dit gaat gepaard met een hoog percentage van overgewicht of obesitas (55%) en slaapproblemen (43%). Deze cijfers wijzen duidelijk op een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. 

Case: Hillewaere 

Ontdek hoe we samen hun welzijnsuitdagingen hebben aangepakt via een effectief welzijnsprogramma gebaseerd op data-driven inzichten. 

Lees de case

2. Illbeing kost geld (en nog meer dan je denkt)

Bij een ongewijzigd beleid zullen er tegen 2035 in ons land zo’n 600.000 langdurig zieken zijn. Onderzoek van Attentia toont dan weer aan dat liefst 10% van de werktijd verloren gaat aan afwezigheid. 

Reken zelf maar uit hoeveel dat jouw bedrijf jaarlijks kost. Dan weet je ook dat een vermindering van die afwezigheid van 10% naar 9% al een enorme besparing kan opleveren.

Dat de impact van welzijn op bedrijfsprestaties groot is blijkt ook uit onderzoek van professor Jan-Emmanuel De Neve, die aantoont dat de beurswaarde van een bedrijf sterk gecorreleerd is aan het welzijn van haar medewerkers. 

Daarnaast heeft hoger welzijn volgens onderzoek van CEPR een duidelijk positief effect op de productiviteit, het personeelsverloop en zelfs klantloyaliteit.

HR in de overheid slide
3. De hr-afdeling heeft al genoeg op het bord

Het groeiende wettelijke kader rond welzijn op de werkplek is een positieve ontwikkeling. Het laat zien dat er ook op beleidsniveau wordt gewerkt aan een betere werkomgeving. Toch neemt ook de complexiteit daardoor toe. 

Het uitwerken en opvolgen van een doordacht welzijnsbeleid, en tegelijk op de hoogte blijven van snel wijzigende wetgeving, is bijna een onmogelijke taak.

Een onafhankelijk expert die alle laatste ontwikkelingen kent, en weet hoe deze toe te passen binnen het unieke kader van je organisatie, kan je hr-afdeling enorm ontlasten. 

Zo blijf je niet alleen binnen de lijntjes van de wet, maar verhoog je ook het welzijn op de werkplek met praktische oplossingen die misschien niet altijd voor de hand liggen, maar wel écht werken.

"Een onafhankelijk expert die alle laatste ontwikkelingen kent, en weet hoe deze toe te passen binnen het unieke kader van je organisatie, kan je hr-afdeling enorm ontlasten."

4. One size does not fit all

De grootste les die we hebben geleerd? 

Een universele oplossing voor welzijnsbeleid bestaat niet. Was dat wel zo, dan hadden we al een standaardpakket ontwikkeld, zonder de noodzaak om diepgaand in data te duiken of oplossingen te personaliseren. 

De werkelijkheid is dat elke organisatie zijn unieke context en nuances heeft, wat maatwerk net essentieel maakt.
 

Welke aanpak werkt dan wel?

De wetenschappelijke aanpak. 

Mensen interpreteren het begrip welzijn vaak verschillend. De ene denkt aan work-life-balance of glijdende werkuren, de andere aan yogamatjes of chakra’s. 

Daarom is het belangrijk om het speelveld van welzijn helder af te bakenen. Dat doen wij via het wetenschappelijk onderbouwde brilmodel dat we samen met The Vigor Unit, een spinoff van de UGent, hebben ontwikkeld. 

Het brilmodel verdeelt welzijn in verschillende dimensies, weergegeven als de glazen van een bril:

Brilmodel Waldon

Het linkerglas staat voor het verzamelen en analyseren van welzijnsdata, met de focus op zowel fysiek, mentaal als sociaal welzijn. 

 

 

Het rechterglas focust op gerichte welzijnsinitiatieven, met aandacht voor duurzame gedragsverandering en meetbaarheid, zodat we de voortgang van initiatieven kunnen volgen en de aanpak indien nodig kunnen bijstellen.

Door dit model te integreren in onze strategieën, kunnen we welzijnsprogramma's aanbieden die perfect aansluiten bij de specifieke behoeften van elke organisatie waarmee we samenwerken.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

Hoe pakken wij dit aan? Starten doen we altijd met een analyse van de huidige situatie. 

Door eerst data te verzamelen in uiteenlopende domeinen, bijvoorbeeld via interviews of bevragingen, krijgen we dieper inzicht in de welzijnsbehoeften van medewerkers en kunnen we makkelijker patronen identificeren, wat ons in staat stelt om prioriteit te geven aan de juiste initiatieven. 

Vervolgens gebruiken we een set bewezen bouwstenen, gebaseerd op het brilmodel, om een op maat gemaakt welzijnsprogramma te ontwikkelen dat niet alleen op de korte termijn het welzijn binnen je organisatie bevordert, maar ook op lange termijn een positieve impact heeft.

Deze bewezen methode zorgt ervoor dat we – hoewel een ‘one size fits all’-oplossing niet bestaat – met de juiste mix van elementen een effectief en op maat gemaakt welzijnsbeleid kunnen samenstellen voor elke organisatie.

Zorg Vilvoorde

Ontdek hoe we samen een evenwichtig welzijnsprogramma realiseerden door sterke punten te benadrukken en concrete uitdagingen aan te pakken.

Lees de case

De conclusie

Als werkgever heb je de taak om een gezonde werkomgeving te creëren en werknemers te voorzien van de nodige middelen en ondersteuning, zoals coachingtrajecten en gezondheidsprogramma’s. Tegelijk hangt het succes van dergelijke initiatieven ook af van de werknemers en hun persoonlijke keuzes. 

Om het welzijn op de werkvloer te verbeteren, moeten werkgevers en werknemers de handen ineenslaan. Het juiste gebruik van data, afgestemd op onze unieke bedrijfscultuur en de individuele noden, kan het verschil maken tussen een effectief welzijnsbeleid en een beleid dat zijn doel voorbijschiet.

Let wel: blindvaren op data zonder de context te begrijpen kan misleidend zijn. 

Zorg ervoor dat je data interpreteert met inzicht in je specifieke bedrijfscultuur en de individuele behoeften van werknemers, om zo relevante en effectieve welzijnsinitiatieven te implementeren. De blik van een expert is hierin cruciaal.

Zelf aan de slag met data-driven wellbeing?

Hou me op de hoogte