Hoe een hoger welzijn meer winst oplevert

07 maart 2024
Hoe een hoger welzijn meer winst oplevert

Naar een nieuwe visie op succes

Traditionele succesmaten zoals winstmarges of marktaandeel waren in het verleden vaak de enige barometers voor het succes van een bedrijf. Toch is het welzijn van werknemers een net zo belangrijk element om succes te beoordelen. Deze holistische visie wordt vaak The Economics of Wellbeing genoemd. 

Baanbrekend onderzoek

De visie achter The Economics of Wellbeing is gebaseerd op de wetenschappelijke consensus dat er een positieve correlatie is tussen welzijn, preventie en financiële bedrijfsprestaties op de korte en lange termijn. Zeker de afgelopen jaren werd rond dit topic heel wat baanbrekend onderzoek verricht. 

Wie al decennialang wetenschappelijk onderzoek doet naar de relatie tussen economische groei en het welzijn van werknemers, is Prof. dr. Jan Emmanuel De Neve, een vooraanstaand expert in welzijnseconomie aan de Universiteit van Oxford en een van de pleitbezorgers van The Economics of Wellbeing. In deze TED-talk gaat hij dieper in op het onderwerp. Zijn conclusie? Meer welzijn, en niet enkel meer welvaart, bevordert het geluk van mensen. 

 

Zo haalt hij onder meer het principe van de Easterlin Paradox aan, de befaamde theorie die slechts een tijdelijke correlatie aantoont tussen welvaart en geluk. Cijfers van de Europese Commissie sinds 1985 wijzen in dezelfde richting. Het gemiddelde geluksniveau van Europeanen bleef met 3 op een schaal van 4 stabiel, terwijl het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 50% is gestegen.

 

Vijf grote voordelen van tevreden werknemers:

Bepalen hoeveel investeren in welzijn concreet opbrengt, is geen eenvoudige klus. Elke organisatie, elk team, elke werknemer kent unieke uitdagingen, opportuniteiten en omgevingsfactoren. Toch bestaat er heel wat bewijs dat de visie achter The Economics of Wellbeing ook effectief werkt. Wij brengen voor jou 5 belangrijke voordelen van een goed welzijnsbeleid in kaart. 

The Economics of Wellbeing

1. Hogere beurswaarde

Vermoed je dat je management welzijn als ‘fluffy’ of zelfs irrelevant beschouwt? Dan kan dit inzicht hen wellicht op andere gedachten brengen. 

Uit wetenschappelijk onderzoek van Oxford-professor en welzijnsexpert Jan-Emmanuel De Neve blijkt namelijk dat er een sterke correlatie bestaat tussen enerzijds investeringen in werknemerswelzijn en anderzijds de waarde van het bedrijf, de rentabiliteit en de winstgevendheid van een onderneming. 

Opmerkelijk: zelfs de aandelencurves van grote bedrijven blijken parallel te lopen met het welzijnsniveau van hun medewerkers. Zo presteren bedrijven met hogere welzijnsscores beter op de beurs dan bedrijven met een klassieke invulling van het welzijnsbeleid.  

Niet alleen is welzijn dus een goede maatstaf voor de actuele prestaties van een bedrijf, het blijkt ook een effectieve voorspeller van toekomstig succes.  

De economie van welzijn

2. Daling van het personeelsverloop

Research gepubliceerd door Gallup toont aan dat een op welzijn gericht bedrijfsbeleid meer tevreden werknemers oplevert, maar ook een daling met 18 tot 43% van het personeelsverloop. Een studie van Effectory komt tot vergelijkbare resultaten en ziet een daling van het verloop met 22%. Hoeveel werknemers telt jouw bedrijf? Maak gerust even het rekensommetje. 

Antwoord op ‘The Great Resignation’?

De strijd om talent op de arbeidsmarkt gaat heftiger dan ooit. Uit een enquête van Deloitte en Randstad blijkt dat 59% van de werknemers bereid is over te stappen naar een bedrijf dat meer aandacht besteedt aan hun welzijn. Het verlangen naar een betere balans tussen werk en privéleven is vooral sterk onder jongere werknemers, maar vindt weerklank bij alle leeftijdsgroepen.  

Medewerkers die wél gelukkig zijn op de werkvloer? Die zijn volgens onderzoeksbureau McKinsey & Company dan weer 8 keer meer geneigd om bij een onderneming aan de slag te blijven. 

"59% van de werknemers is bereid over te stappen naar een onderneming die meer aandacht besteedt aan hun welzijn."

3. Tot 12% meer productiviteit

Onderzoek uitgevoerd door De Neve en Oswald in 2012 bevestigt dat werknemersgeluk significant positief gecorreleerd is met productiviteit op de werkvloer. Tevreden werknemers blijken tot 12% meer productief dan anderen.  

Dit wordt verder ondersteund door lagere verzuimcijfers en een positieve bedrijfscultuur.  Ook een recente case study in Journal of Organizational Behavior merkt een significante daling op van de afwezigheden bij tevreden werknemers.  

"Tevreden werknemers zijn niet alleen meer betrokken, loyaal, creatief en gemotiveerd in hun job, maar ook 7 tot 12% productiever."

4. Lagere kans op burn-outs

Bedrijven die succesvol inzetten op het welzijn van hun werknemers, zien het aantal burn-outs afnemen met 125%, leert onderzoek door Harvard Business Review. Bedrijven vermijden zo niet alleen een grote financiële kost, maar dit heeft ook een positief effect op de gezondheidszorg en de samenleving. 

 

Pijnlijke cijfers

De burn-outcijfers in Vlaanderen zijn namelijk rampzalig: tussen 2018 en 2021 steeg het aantal personen met een burn-out met liefst 66 procent, blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 

Uit de Werkbaarheidsmonitor van 2023 blijkt dat 36,1% van de werknemers kampt met werkgerelateerde stressklachten, wat neerkomt op ongeveer 330.000 mensen met een verhoogd risico op burn-out.  

Deze vaststellingen onderstrepen de ernst van de situatie en de noodzaak voor een doordacht welzijnsbeleid in elke onderneming. 

5. Gestegen klantloyaliteit

Het effect van gelukkige werknemers laat zich ook voelen buiten de bedrijfsmuren. Research van onderzoeksbureau Gallup brengt in kaart dat ondernemingen die meer focussen op het welzijn van hun werknemers, een toename van +10% in klanttevredenheid en -loyaliteit kunnen realiseren. Om maar te zeggen: het geluk van je medewerkers straalt af op je klanten.

"Bedrijven met een effectief welzijnsbeleid zien een gemiddelde toename van 10% in klanttevredenheid en -loyaliteit."

Welzijnsbeleid: van nice-to-have naar must

In een arbeidsmarktklimaat waarin ‘The Great Resignation’ bijna elke organisatie dwingt om na te denken over zijn bedrijfscultuur, is de boodschap duidelijk: het implementeren van een welzijnsbeleid is essentieel. 

Toch gaat welzijn stimuleren ook veel verder dan alleen flexibele werktijden toelaten, een occasionele opleiding aanbieden of een fruitmand op kantoor. Het vraagt een fundamentele herwaardering van hoe we werk en succes definiëren. 

De waarde van welzijnsinvesteringen overstijgt de cijfers op de balans. Ze zijn een investering in de gezondheid en tevredenheid van je team, maar ook in de veerkracht van je organisatie op de korte en lange termijn. 

Organisaties die al investeren in het welzijn van hun personeel? Die zien een afname in stress en burn-outs, een daling in verloop en absenteïsme, en een toename in productiviteit en klanttevredenheid. Dat leidt dan weer tot betere financiële resultaten en een sterkere marktpositie.  

Nog redenen nodig om te investeren in een onderbouwd welzijnsbeleid? 

Samen een onderbouwd welzijnsbeleid uitstippelen?

Hou me op de hoogte