Webinar on-demand : wat zegt de wetenschap over de impact van leidinggevenden

Webinar on-demand : wat zegt de wetenschap over de impact van leidinggevenden

De leidinggevenden van uw onderneming zijn een cruciale schakel in jouw welzijnsbeleid. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor hun teamleden en kunnen daardoor ofwel de oorzaak zijn van veel stress, of net een buffer vormen tegen psychosociale risico's. Hoe geef je ze de nodige ondersteuning om deze rol optimaal te vervullen? Wat zegt de wetenschap hierover?

In deze uiteenzetting, delen Cédric Velghe (onderzoeker aan de UGent, en mede-oprichter van The VIGOR-Unit) en Eva Deschans (Product Director van AG Health Partner) hun kennis en inzichten, gebaseerd op onderzoek binnen verschillende bedrijven, en reiken zij mogelijke oplossingen aan.

Wat leer je uit deze webinar ?

  • Welke rol speelt een leidinggevende op vlak van welzijn, burn-out, absenteïsme en stress?
  • Wat kunnen HR-verantwoordelijken en leidinggevenden doen voor een efficiënter welzijnsbeleid?
  • Wat zijn mogelijke interventies om je leidinggevenden te ondersteunen?

Download de webinar

Aantal werknemers

Als ik klik op 'Indienen' geef ik Waldon de toestemming om mijn gegevens te gebruiken in het kader van de webinar 'Wat zegt de wetenschap over de impact van leidinggevenden'. Mijn gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden verwerkt overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacyverklaring van Waldon.

Hou me op de hoogte