Een wetenschappelijk onderbouwd welzijnsbeleid voor Tiense Suikerraffinaderij

Continue opvolging, Welzijnsstrategie opstellen, Werknemersbehoeften bepalen
Eric Stiers

Dit was de vraag

Ten alle tijden heeft de organisatie actief aan een nieuwe leiderschapsstijl gewerkt met aandacht voor people management en welzijn. Maar ze wilde weten hoe ze een welzijnsbeleid kon vormgeven dat de behoeften van jongere en minder jongere werknemers weerspiegelt. Er stond dus heel wat te gebeuren!

De samenwerking in een notendop

Tijdens een audit van de huidige situatie haalden we inzichten uit bestaande data zoals  arbeidsverzuim en -ongevallen. Deze objectieve data vulden we aan met focusgroepen, kwalitatieve groepsinterviews met medewerkers in de raffinaderij. Na de voorstelling van de resultaten aan het management tijdens een Wellbeing Lab waar we samen hun visie voor welzijn vormgegeven hadden, ontwikkelde Waldon een actieplan op maat. En zo werd welzijn bij Tiense Suikerraffinaderij een dynamisch en duurzaam proces!

Het verhaal

Nieuwe uitdagingen vroegen om een gefundeerd welzijnsbeleid

Als werkgever wilde voedings- en productiebedrijf Tiense Suikerraffinaderij altijd al meer dan gewoon voldoen aan de wettelijke vereisten voor welzijn op het werk. Waarom er dan nood was aan een meer gefundeerd en gestructureerd welzijnsbeleid? Naast maatschappelijke tendensen zoals de toenemende internationalisering, veranderende mobiliteitswensen en HR-ontwikkelingen waren er interne uitdagingen. Zo was het niet altijd vanzelfsprekend om welzijn te laten uitdragen door het management.

Het proces van a tot z

Een omvattende, gefundeerde én gefaseerde benadering is een voorwaarde voor een doeltreffend welzijnsbeleid. Samen met Tiense Suikerraffinaderij gaven we dit stapsgewijs vorm, en maakten we het ook concreet.

Focusgroepen

We zijn gestart met focusgroepen in de hoofdvestiging te Tienen. Dit zijn kwalitatieve groepsinterviews met een representatieve selectie van verschillende medewerkers. Daarbij hielden we rekening met de verschillende functies en rollen in de raffinaderij. We verdeelden directieleden, bedienden, arbeiders enzovoort onder in kleinere groepen. Voor elke subgroep capteerden we zeer gericht de werknemersbelangen en -noden. Via een reeks interactieve workshops bepaalden we voor elke subgroep de absolute prioriteiten op vlak van welzijn.

Wellbeing Lab

In een tweede fase stelden we een Wellbeing Lab samen, dé manier om inzicht te verwerven in het welzijnsniveau van Tiense Suikerraffinaderij samen met de management en belangrijke stakeholders. En om zo dan bijbehorende psychosociale risicofactoren in kaart te brengen. Zo bekeken we met de directie van Tiense Suiker naar de huidige situatie. Kwalitatieve data uit de focusgroepen, samen met inzichten verzameld op basis van een audit van de beschikbare data moesten het startpunt vormen voor een meer holistische visie. Kortom: met het Wellbeing Lab kregen we een omvattend beeld van het welzijnsniveau bij Tiense Suikerraffinaderij. Na de voorstelling van de eerste resultaten en analyses van de focusgroepen aan het management, kregen we groen licht om de kwalitatieve gesprekken ook in de andere vestigingen uit te voeren.

"Tijdens de Wellbeing Lab dachten we op een gestructureerde manier na over onze visie, die bottom-up werd onderbouwd. Het actieplan leidde tot de implementatie van een meer gecoördineerd welzijnsbeleid", Eric Stiers, HR Directeur Tiense Suikerraffinaderij.

Waldon stelde een actieplan samen, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor wellbeing als rode draad.

Eric Stiers
HR Directeur, Tiense Suiker
Actieplan

Uit de focusgroepen en de Wellbeing Lab waren vier prioriteiten voortgevloeid: verbondenheid, veerkracht, gezondheid en appreciatie. Deze moesten dé pijlers vormen van het actieplan, waarin we het welzijnsbeleid concreet gingen maken. Hoe konden we, rekening houdend met de interne welzijnsvisie en prioriteiten, zorgen voor duurzaam werknemersgeluk? Met een gedeelde verantwoordelijkheid voor wellbeing als rode draad? Meer specifiek gingen we na het on-site werk zelf aan de slag met de verzamelde data en feedback van de directie. Ook hierbij betrokken we de HR en management organisatie, de belangrijkste stakeholders van het bedrijf.

Het resultaat: succes op korte én lange termijn

Een resultaatgerichte aanpak voor duurzaam wellbeing verkrijg je pas als alle neuzen in dezelfde richting staan. Dankzij onze datagedreven methode, aangevuld met kwalitatieve inzichten, had Tiense Suikerraffinaderij een solide basis om op verder te bouwen. De vier pijlers boden daarvoor het nodige framework. En hoewel Tiense Suikerraffinaderij als werkgever dan wel het raamwerk en handvatten aanreikt, moeten de medewerkers zelf ook het heft in eigen handen nemen. De welzijnsvisie van de raffinaderij werd vertaald naar verschillende programma’s, workshops en acties, die begin 2022 een digitaal verlengstuk hebben gekregen op My Health Partner, de digitale component van Wellbeing as a Service. De eerste positieve feedback over deze acties stromen binnen, en binnenkort start de suikerraffinaderij met een programma over hybride werken via My Health Partner!

Interesse in een Wellbeing Lab of focusgroepen voor uw bedrijf?

Hou me op de hoogte