Manuchar maakt de vergelijking op na twee welzijnsbevragingen bij zijn medewerkers

Wat die vergelijking opleverde? Je leest het op deze pagina!
Continue opvolging, Werknemersbehoeften bepalen, Welzijn stimuleren
Bedrijfsbeeld Manuchar

In het kort

De vraag: 

De welzijnsstatus van het personeel beoordelen op basis van welzijnsinitiatieven die geïmplementeerd werden na een eerdere Waldon-welzijnsbevraging.   

De oplossing: 

Een vergelijkende analyse op basis van onze MyWellri: een wetenschappelijk onderbouwde welzijnsbevraging. Resultaat? Waardevolle inzichten en adviezen voor bijpassende, nieuwe welzijnsinitiatieven. 

Iets langer

Manuchar - met hoofdkantoor in Antwerpen - is een toonaangevende distributeur van chemicaliën in opkomende markten en handelt actief in verschillende grondstoffen. Met een jaaromzet van 2,4 miljard dollar en een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 40 landen, stelt Manuchar het welzijn van medewerkers centraal. 

Om de welzijnsstatus van haar personeel te beoordelen, deed Manuchar een beroep op Waldon. Deze keer om de effectiviteit te meten van initiatieven die ze sinds de laatste Waldon-bevraging in 2021 hadden geïmplementeerd. Het doel? Begrijpen of de gelanceerde acties tastbare resultaten hadden opgeleverd. 

In december 2023 voerde Waldon daarom een tweede welzijnsbeoordeling uit voor Manuchar. Gedurende de hele enquêteperiode zorgde continue feedback over de participatiegraad voor real-time aanpassingen binnen de interne communicatiestrategieën van Manuchar. Dat zorgde voor een optimale betrokkenheid bij de bevraging en een hoge participatiegraad. Zo maakten we een mooie vergelijking op met waardevolle inzichten over de evolutie van het welzijn binnen Manuchar, over een periode van twee jaar.

We leverden gedetailleerde rapporten aan met resultaten die werden vergeleken met de benchmarks, statistische drempels en een samenvatting waarin de belangrijkste bevindingen werden gecontrasteerd. Op basis van dit rapport, stelden we een reeks initiatieven voor die in lijn liggen met de evoluerende behoeften van Manuchar. Zo werken we mee aan voortdurende vooruitgang met als doel het welzijn en engagement van medewerkers te verbeteren.

Meer weten over deze case?

Hou me op de hoogte