Colas kiest voor een hernieuwde visie op werknemerswelzijn

Colas werd geconfronteerd met een verhoogd personeelsverloop, een aantal structurele strubbelingen en een werkomgeving die in het algemeen voor verbetering vatbaar was. Waldon bracht hier verandering in!
Werknemersbehoeften bepalen, Gedragsverandering
Werknemer Colas

In het kort

De vraag: 

In kaart brengen hoe Colas het werknemerswelzijn bij twee van hun sites structureel kan verbeteren.

  

Onze oplossing:

Een reeks focusgroepen met verschillende belanghebbenden om betere inzichten in de onderliggende problematiek te krijgen én een oplossing op poten te zetten. 

Iets langer

Colas Belgium - een dochteronderneming van de Colas Group - is wereldleider in de constructie en onderhoud van transportinfrastructuur sinds 1988. Het bedrijf opereert binnen verschillende domeinen waaronder wegenbouw, spoorwegen, luchthavens, havens, industriële en logistieke infrastructuur. Met een netwerk van regionale entiteiten verspreid over het hele land, beheert Colas Belgium efficiënt projecten van alle omvang.

Colas stond voor verschillende uitdagingen, waaronder een verhoogd personeelsverloop, structurele kwesties als gevolg van de scheiding van twee samenwerkende entiteiten, en een werkomgeving die verbeterd kon worden. Met het vertrek van ervaren personeel werd het inwerkproces voor nieuwe medewerkers plots ook een pak uitdagender. Dat creëerde een groeiende vraag naar gerichte interventies om deze zaken aan te pakken, dus klopten ze aan bij Waldon. 

We lanceerden een reeks focusgroepen met verschillende partijen zoals locatiemanagers, teamleiders, kantoorpersoneel en arbeiders, binnen de twee sites. Tijdens deze sessies - gebaseerd op inzichten uit een kwantitatieve medewerkerstevredenheidsenquête - verkenden we onderliggende problematieken die het medewerkerswelzijn beïnvloeden, met als doel gezamenlijk oplossingen in kaart te brengen.

Via individuele intakegesprekken met sitemanagers en HR definieerden we duidelijke doelstellingen en een tijdslijn. Ook de voorbereiding, samenstelling en planning van de focusgroepen namen we voor onze rekening. Op basis van vervolgsessies met het management en een wellbeing lab, vertaalden we inzichten naar concrete plannen waar Colas mee aan de slag ging. 

Ook nood aan structurele veranderingen op vlak van welzijn?

Hou me op de hoogte