Kort overzicht: naar een efficiënt welzijnsbeleid dankzij een 360° audit

Snippet out of quick read towards a successful wellbeing policy

Om een doeltreffend preventiebeleid ter bestrijding van absenteïsme te kunnen voeren, moet er worden voortgebouwd op de reële behoeften van de werknemers. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk? Ontdek het in deze korte lezing over de impact van formele welzijnsenquêtes op uw bedrijf.

Welke antwoorden vind je in deze tekst?

  • Wat is de toegevoegde waarde van werknemersenquêtes?
  • Wat is het belang van primaire en secundaire preventie?
  • Hoe kan dit type enquête in de praktijk worden uitgevoerd?
  • Bonus: een dubbelinterview met onze experts Cédric Velghe en Eva Deschans. Zij hebben het over wat er gebeurt na de enquête, namelijk: de beste manier om de verzamelde gegevens te vertalen in een actieplan.

Download het korte overzicht

Aantal werknemers

Als ik klik op 'Indienen' geef ik Waldon de toestemming om mijn gegevens te gebruiken in het kader van het kort overzicht: 'Naar een efficiënt welzijnsbeleid dankzij een 360° audit'. Mijn gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden verwerkt overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacyverklaring van Waldon.

Hou me op de hoogte