Best practices voor leiderschap

Snippet onepager best practices voor leiders

Wat kunnen managers doen om langdurig verzuim te voorkomen? Hoe kunnen HR professionals hun beter ondersteunen en hierdoor ook hun eigen werkdruk op de lange termijn verlichten? Ontdek de antwoorden in deze samenvatting van de 'best practices"!

Om een doeltreffend preventiebeleid ter bestrijding van absenteïsme te kunnen voeren, moet er worden voortgebouwd op de reële behoeften van de werknemers. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk? Ontdek het in deze korte lezing over de impact van formele welzijnsenquêtes op jouw bedrijf.

Met die best practices zal je: 

  • De meerwaarde van een zorgzame werkgever zijn beter begrijpen
  • Het verband tussen leiderschap en welzijn ontdekken
  • Concrete actiepunten kunnen identificeren om jouw leiders beter te ondersteunen

Download de best practices

Aantal werknemers

Als ik klik op 'Indienen' geef ik Waldon de toestemming om mijn gegevens te gebruiken in het kader van de whitepaper 'Best practices voor leiderschap'. Mijn gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden verwerkt overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacyverklaring van Waldon.

Hou me op de hoogte