Hoe Wellbeing as a Service een duurzame oplossing biedt voor welzijn op het werk

28 april 2022
Wellbeing managers

Het belang van de caring employer

De absenteïsmecijfers kennen een trieste balans: in 2021 waren bijna een half miljoen werknemers langdurig afwezig. Meer dan 30% onder hen kampte met stressgerelateerde aandoeningen. Los daarvan stijgt het totale aantal afwezigen jaarlijks, goed voor een toename van 130% sinds 2000. De oorzaak van zulke afwezigheden? Stress. Opvallend genoeg wijzen de meeste medewerkers daarvoor naar de werkgever.

Net daarom is het belangrijk om een caring employer– of ‘zorgzame werkgever’ – te worden. En dat houdt meer in dan de sporadische teambuilding of een yogasessie tijdens de lunchpauze. Een caring employer beseft dat de organisatie een strategisch én omvattend welzijnsbeleid nodig heeft, voor zowel kantoor- als thuiswerk. Waarbij je zowel het mentaal, fysiek als het sociaal welzijn onder de loep neemt. En ook rekening houdend met collectieve en individuele noden.

Welzijn op het werk, een vak apart

Voor een gefundeerd welzijnsbeleid ga je maar beter niet over één nacht ijs. Eerst en vooral moet het gealigneerd zijn met jouw bedrijfsvisie en doelstellingen. Logischerwijs moet er daarnaast een merkbare buy-in zijn door het management: practice what you preach! Houd er ten derde rekening mee dat welzijn op het werk geen statisch gegeven is. Het is een dynamisch proces dat continue opvolging en bijsturing vraagt. En daarvoor is een datagedreven aanpak dan weer een must.

En misschien het belangrijkste van allemaal: betrek jouw medewerkers! Capteer hun feedback en toon hen dat je ermee aan de slag gaat. Dit zal hen vervolgens stimuleren om ook zélf werk te maken van hun welzijn. Want vergis je niet: wellbeing op het werk is een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar als werkgever moet je degene zijn die een framework biedt én de juiste handvatten aanreikt.

Zo zie je maar, welzijn op het werk is een vak apart. En HR managers hebben niet altijd de nodige expertise, tijd of capaciteit om er zelf mee aan de slag te gaan.  

Pionier van Wellbeing as a Service (WaaS)

Wanneer je jouw werknemerswelzijn toevertrouwt aan Waldon als WaaS pioneering specialist, dan geniet je maximale ontzorging van a tot z. Van audit en strategie tot implementatie, communicatie naar jouw medewerkers toe en opvolging dankzij een toegewijde Wellbeing Manager: WaaS houdt rekening met drie belangrijke pijlers.

Waas-model

De menselijke pijler omvat de Wellbeing Manager die je krijgt toegewezen, jouw vast aanspreekpunt doorheen het proces. Als architect van jouw welzijnsbeleid zorgt hij of zij voor volledige ontzorging. Je geniet meteen de voordelen van ons hoogwaardig netwerk van Belgische top experts. Dankzij onze samenwerking met gescreende partners past deze Wellbeing Manager een multidisciplinaire aanpak toe voor welzijn op het werk. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data werkt deze contactpersoon samen met jou een wetenschappelijk en holistische kader voor wellbeing uit. Dat vormt de basis voor een actieplan op maat van jouw noden.

Terwijl je zich focust op het welzijn van jouw medewerkers, zorgt Waldon voor een gesmeerde uitrol. Met My Health Partner, de digitale pijler van WaaS, kunnen jouw medewerkers op een toegankelijke manier 24/7 werk maken van hun welzijn. Concreet gebeurt dat aan de hand van e-learnings, online workshops, video’s, zelftesten en gamification. Maar niet elke medewerker heeft dezelfde noden. Daarom gaat My Health Partner prat op de principes van stepped care. Dat wil zeggen dat iedere medewerker de juiste begeleiding op maat krijgt. Als kers op de taart ontzorgen we je ook van het communicatieve luik. Met online en offline activatiecampagnes maken we van jouw welzijnsbeleid een dynamisch proces!

Tot slot is er de analytische pijler: dankzij onze voortdurende analyses en diepgaande rapportering krijg je een duidelijke zicht op jouw ROI. Op basis van korte vragenlijsten krijgt iedere werknemer inzichten over zijn of haar welzijn én een gepersonaliseerd aanbod om uitdagingen aan te pakken. Jouw Wellbeing Manager visualiseert de voortgang van jouw welzijnsbeleid aan de hand van intuïtieve en gedetailleerde dashboards. Op basis daarvan kun je dan weer gefundeerde conclusies maken. Enkel zo bereiken we samen een duurzame impact van uw welzijnsbeleid!

Wil je ook het welzijn in jouw onderneming in kaart brengen en naar een hoger niveau tillen? Contacteer ons voor een kennismakend gesprek, of vraag meteen een demo aan.

Hou me op de hoogte